Актуални Новини

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕРКОВИЦА

С Решение 189/ 27.10.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Бистрилица на първи тур Мариета Петрова Аврамова, издигната от ПП ГЕРБ – 63 действителни гласа.

С Решение 192/ 27.10.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Гаганица на първи тур Емил Първанов Миладинов, издигнат от ПП ГЕРБ – 186 действителни гласа.

С Решение 196/ 27.10.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Слатина на първи тур Славейко Миладинов Давидов, издигнат от ПП ГЕРБ – 119 действителни гласа.

С Решение 197/ 27.10.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Ягодово на първи тур Цветанка Тодорова Иванова, издигната от ПП ГЕРБ – 65 действителни гласа.

С Решение 247/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Боровци на втори тур Валери Петров Петров, издигнат от ПП ГЕРБ – 243 действителни гласа.

С Решение 248/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Бързия на втори тур Атанас Василев Алексов, издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ – 425 действителни гласа.

С Решение 249/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Замфирово на втори тур Ангел Борисов Ангелов, издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ – 349 действителни гласа.

С Решение 250/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Котеновци на втори тур Венета Спасова Асенова, издигната от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – БСП – 53 действителни гласа.

С Решение 251/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на кметство Мездрея на втори тур Лиляна Каменова Якимова, издигната от ПП ГЕРБ – 76 действителни гласа.

С Решение 252/ 02.11.2015 г./ обявява за избран кмет на Община Берковица на втори тур Милчо Михайлов Доцов, издигнат от местна коалиция „С инж.Милчо Доцов за хората от Община Берковица“ – 4053 действителни гласа.