Актуални Новини

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 198 Берковица, 27.10.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници – 21

Днес, 27.10.2015 г., в 10.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Общинската избирателна квота е триста четиридесет и седем         347     гласове.

(с думи)                               (с цифри)

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:   НЯМА

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюлетината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ – ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                   21

         с думи                         с цифри

 

1.БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ – 2 мандата

3.ПП „ГЕРБ“ – 6 мандата

5.ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – 1 мандат

 1. НАРОДЕН СЪЮЗ – 3 мандата
 2. С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица – 4 мандата
 3. КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА БЕРКОВИЦА – 2 мандата
 4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – 3 мандата

 

Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

 1. Борис Цветков Костадинов – С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица
 2. Ваня Благоева Каменова- ПП „ГЕРБ“
 3. Георги Евгениев Иванов – БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН       ЦЕНТЪР – БДЦ
 4. Димитранка Георгиева Витанова – С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица
 5. Димитранка Замфирова Каменова – ПП „ГЕРБ“
 6. Добромир Чавдаров Йоцов – ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 7. Евгени Георгиев Иванов – БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН       ЦЕНТЪР – БДЦ
 8. Емилия Георгиева Григорова-Ангелова – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 9. Ива Николова Василева – С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица
 10. Ивайло Тодоров Григоров – НАРОДЕН СЪЮЗ
 11. Иван Георгиев Георгиев – НАРОДЕН СЪЮЗ
 12. Иван Кирилов Иванов – Коалиция ЕДИННИ ЗА БЕРКОВИЦА
 13. Иван Николов Иванов – ПП „ГЕРБ“
 14. Илиян Ангелов Тимчев – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 15. Милован Жан Панталеев – НАРОДЕН СЪЮЗ
 16. Милчо Михайлов Доцов – С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица
 17. Нейчо Борисов Недков – ПП „ГЕРБ“
 18. Петър Илиев Якимов – ПП „ГЕРБ“
 19. Радослав Георгиев Найденов – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 20. Цветанка Трифонова Бисерова – Коалиция ЕДИННИ ЗА БЕРКОВИЦА
 21. Юлиян Бориславов Иванов – ПП „ГЕРБ“