Общинска собственост

Общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Регисър общинска собственост 

Регистър актове общинска собственост

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш. 930/прот. 45 от 28.01.22г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година – приета с реш. 932/прот. 45 от 28.01.22г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година – приета с реш. 512/прот. 26 от 29.01.2021г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година – приета с реш. 107/прот. 6 от 31.01.2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година – доп. с реш. 44/прот. 3 от 04.12.2019г.