Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ БЕ СВИКАН ДНЕС

Днес, 03.09.2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица бе свикан Общинският кризисен щаб във връзка с новоустановени случаи на заразени лица с Covid – 19 на територията на община Берковица. Към момента броят на заразените лица е общо 5, а карантинираните лица са 11.

На заседанието присъстваха членовете на комисията за намаляване риска от бедствия на територията на община Берковица –  зам.-кметът на Община Берковица Спаска Георгиева, зам.-кметът Атанас Георгиев, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Ангел Петков – Координатор „Отбрана и сигурност“, представител на РЗИ – Монтана  Е. Тодорова, М. Кунчев – Началник на РС ПБЗН, Юлия Веселинова – Прокурист на МБАЛ – Берковица, д-р Л. Йоцов – Управител на ФСМП – Берковица,  Даниела Петрова – Управител на ВиК – Берковица, Иво Димитров – Управител на ОМ „ Комунални дейности“ , Петър Андреев – Началник на РУ МВР – Берковица, Николай Стоянов – Инспектор при РУ – Берковица, Ваньо Андреев – Директор „ Социално подпомагане“, Иван Иванов – Директор ДПЛД – Бистрилица,  М. Маринова – Директор на ЦНСТПЛУИ и ЗЖПЛУ – Берковица, представител на ЦНСТПЛУИ – Берковица, Ради Иванов – Директор на „Дом за стари хора“- Берковица, Димитринка Иванова – Директор на ЦНСТДБУ .

Работата на щаба е да координира серия от мерки за превенция на заболяемостта от коронавирусна инфекция.

На срещата бе уточнено, че е задължително да бъдат спазвани разпоредбите на здравния министър и да се изпълняват стриктно предписанията на здравните власти, за да се избегне опасност от заразяване с COVID- 19 – употреба на дезинфектант, носене на предпазна маска, физическа дистанция.

Общинският кризисен щаб препоръчва на гражданите и отговорните за обществените обекти лица, да използват хлорсъдържащи препарати за дезинфекция на помещения и препарати на спиртна основа за лична хигиена с оглед ограничаване разпространението на коронавируса.

Щабът съветва да се спазва наложената дисциплина и да се извършва непрекъснат контрол върху ситуацията, защото първата и най – важна задача е опазване живота и здравето на всеки човек.