Актуални Новини

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТ 2015

IMG_0547Общински съвет – Берковица прие с 15 гласа „за“ и 1 не участвал в гласуването проекта за Бюджет 2015 във вида му, предложен от общинска администрация. Бюджет 2015 възлиза на 11 993 404 лева, от тях местни приходи са 4 015 200 лева. Капиталовата програма за 2015 година  е  904 528 лева,  от които 680 400 са целева субсидия и 224 128 лева са собствени средства. Тази година се предвижда основен ремонт на улици и изграждане на детска площадка в село Боровци,  рехабилитация на ул. „Сарановец“ в Берковица, придобиване на камери за видеонаблюдение, ремонт и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа, ремонт на пътя Гаганица-Котеновци-Черешовица и път Ягодово-Слатина.

IMG_0558Дейностите на детските градини , детската ясла и и социален патронаж и през 2015 година  ще бъдат дофинансирани като събраните такси не се увеличават и покриват около 35 % от разходите за тези социални услуги . Заделят се средства за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени хора – 20 000 лв. , 50 000 лв. за спортните клубове , 7 000 лв. за Туристическото дружество , 10 000 лв. за социално подпомагане и по 150 лв. за всяко родено дете през 2015 година. Основните цели на бюджета са запазване на финансовата стабилност и добро управление на одобрените проекти. Паралелно с това Бюджет 2015 цели и подобряване на инфраструктирата, подобряване качеството на социалните услуги, както и повишаване качеството на предлаганите от общината публични услуги. На изнесеното си заседание в село Белчин, Община Самоков берковските съветници приеха и културния и спортен календар на Община Берковица и Програмата за развитие на туризма. По предложение на комисията по образование в културния календар бяха включени три събития – 9 май Ден на Европа и 70 годишнината от победата над фашизма, 11 май Регионален конкурс за есе и рисунка на тема „Летене по Радичков“ и Пленер по дървопластика, който се предвижда да се проведе месец август в село Слатина. В програмата на изнесеното заседание на Общински съвет Берковица бе включена и делова среща на съветниците с кмета на Община Самоков г-н Владимир Георгиев.