Актуални Новини

ОБЩИНСКИ КЛУБ НА БМЧК БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРИ ЗА СПОРТ“

На 8 април 2014 г. в заседателната зала на общинска администрация, Общинският клуб на БМЧК-Берковица  проведе кръгла маса в рамките на проект „Партньори за спорт“, по програма „Партньори за социална промяна“ на БМЧК, финансирана от фондация „Велукс“. На срещата присъстваха директори на училища и детски градини в общината. Валентина Брънкина в качеството си на ментор на берковските доброволци разясни основните цели и очаквани резултати от проекта. Стана ясно, че идеята е чрез въвеждането на програмата Партньори за спорт да се създаде възможност за подобряване на здравето. В много страни това отдавна е практика. Предписва се от лекар и се финансира от социалните фондове. В Берковица ще се създаде специфична компетентност на доброволци, които да работят със свои връстници със здравословни неблагополучия. Целевата група са деца и младежи със здравословни проблеми. Идеята е да се създадат условия те да се движат повече, да общуват с хора, извън семействата си, да укрепват здравето им. В рамките на три месеца целта на дейността е да се приобщят възможно повече деца със здравословни проблеми, които ги затрудняват да се движат или играят /ДЦП, травмени, епилепсия, астма, диабет/. Целта е да се достигне до риодителите на тези деца. По проекта на децата ще се предложат: възможност да играят в подходящата за тях среда, родителите да общуват с децата си в нова за тях сред, да дадат цвят на един ден в седмицата, да споделят и чуят за подобни на техните проблеми, да се обединят за по-добро здраве на децата си. Екипът от специалисти по проекта е от: медицински специалист, социален педагог, учител по физкултура и спорт с опит в рехабилитацията, клиничен психолог. Очакванията са : да има едно място в Берковица, където да се практикува асистиран спорт от деца, а по късно от лица. При успех да се създаде група от деца и заинтересовани родители имат уверението на: АРДЕ-асоциация на родители на деца с епилепсия, АББА-асоциация на българите боледуващи от астма, Асоциация за ДЦП за подкрепа дейността и при желание от страна на родителите да предоставят информация, консултация с водещи специалисти в съответната област и всички услуги, предоставяни на деца с такива проблеми в други части на страната.