Актуални Новини

“ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99“ ЕООД – БЕРКОВИЦА С НОВ УПРАВИТЕЛ

На заседание на ОбС-Берковица на 28 октомври 2016 г. бе утвърдено решение на комисия за избор на кандидат за Управител на  ”Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица. С протокол  от 10.10.2016 година на комисията, назначена със Заповед № РД-15-481/09.09.2016 год. класира и определи  Невена Тодорова Григорова за спечелила конкурса за избор на Управител на  „Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица.

Общински съвет-Берковица на основание чл.22 ал.16 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на  собственост на общината в търговски дружества, утвърди Невена Тодорова Григорова за  Управител на общинско дружество“Общински пазар 99”ЕООД гр. Берковица. Местният парламент упълномощи кмета на Община Берковица да сключи договор за управление на дружеството с Невена Григорова.