Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ИЗБРА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОННИЯ СЪД

С тайно гласуване комисия за избор към ОбС – Берковица от предложени 4 кандидати избра 3 за съдебни заседатели на Районен съд. След гласуването Председателят на комисията – Мариета Горкова обяви резултатите, както следва:

            1. Надя Тодорова Проданова – 18 гласа;

            2. Добринка Петкова Иванова – 16 гласа;

            3. Генчо Методиев Триков      – 14 гласа;

            4. Мариана Александрова Първанова – 12 гласа;

 

С Решение 759  от 31.10.201 3г. Общински съвет-Берковица   избира следните лица за съдебни заседатели за Районен съд-Берковица, както следва: Надя Тодорова Проданова  , Добринка Петкова Иванова  и Генчо Методиев Триков . По внесена докладна на общинската съветничка Емануела Петкова, относно направа на списък със спешни мерки за спиране емигрирането на младите хора от Берковица, местния парламент взе следното Решение  № 76(764.1.)  До края на м. януари 2014 година Общинска администрация да представи след широко обществено обсъждане и публичен дебат, кръгла маса, публикуване в интернет сайта на общината предложение със списък от  мерки   как ще се спре емигрирането на младите хора от Берковица.