Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТ 2016

С 20 гласа „за“ берковските общински съветници приеха Бюджет 2016. Преди гласуването в резюме кметът инж. Милчо Доцов  представи основната рамка на бюджета. „Пред Община Берковица предстои трудна бюджетна  година. Над 3 млн. лева са констатираните недобори. Какво направихме от 9 ноември 2015 г. до днес – още през м. декември от собствени приходи на общината са възстановени 105 000 лева на програми и проекти. В Бюджет 2016 се предвиждат 101 000 от собствени приходи за снегопочистване, както и 66 000 възстановяване на държавните дейности. В новия титулен списък на капиталови разходи предвиждаме 210 000 лева за покриване на стари задължения.  Дейността на Община Берковица се олекотява с 35 % на собствените приходи. Остават около 600 000 непланирани. Първата ни основна задача е възстановяване на финансовата стабилност във всички сфери, за да могат да функционират нормално. Втората задача е силна работа по програми и проекти.  Единственият  начин да покрием недостига е да печелим проекти. Въпреки тези трудности ние планираме обещаните придобивки в социалната сфера т.е Бюджет 2016 отново е социално ориентиран. Как ще постигнем всичко това ? – oт икономии в администрацията, от повишаване на събираемостта на местните данъци и такси – предвиждаме ръст за 2016 година на местните приходи от 6 % т.е 2 230 000 лева.“  Местният парламент прие Културния и спортен календар на Община Берковица за 2016 г., информацията за дейността на Музеен комплекс, мерки за подобряване на дейността и план програма за 2016 година. 46 докладни записки разгледаха и приеха съветниците. Подробности от заседанието след обработка на материалите.