Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДА В КВАРТАЛ РАКОВИЦА

На свое заседание, проведено на 26 март 2014 г. Общински съвет-Берковица прие мерки за подобряване събираемостта на таксите за вода и ограничаване разхищението й в квартал Раковица.  Мерките, предложени от дружество „В и К“ ЕООД  са :

–           Цена на водата без водомер до поставянето му  ще е 10 лева на абонат месечно.

–           Водомери ще се поставят до 30.06.2014 година, след тази дата  абонатите, които все още нямат водомери  ще  заплащат по 20 лева  месечно.

–           Абонатите ще изплащат  монтираните им водомери за срок от 6 месеца след монтажа.

–           Всеки абонат поема разходите по изграждането на водомерна шахта или ремонт на съществуваща такава.

–           При отказ за монтаж на водомери и  отказ от плащане след 30.06.2014 година ще се прекъсне водоподаването към абоната.

–           За възстановяване на прекъсването разходите ще  се заплащат от прекъснатия абонат.

Дружеството ще продължи ежемесечно да събира старите задължения на абонатите в квартала.