Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПРИЕ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2016 ГОДИНА

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Общински съвет-Берковица утвърди програмата за развитие на туризма в общината през  2016 г. Основните цели на програмата са развитие на зона Ком като спортно-туристически център, продължаване на процедурата за придобиване на 44 дка. в зона Ком, реализация на първия етап от проекта СТК Берковски Балкан“ и търсене на инвеститори, развитие на балнеологията чрез довършване на процедурите по съгласуване и одобряване на проекта за минералния водопровод, проектиране на „Парк Калето“ и превръщането му в туристическа атракция, както и ремонт на пътя до него. В Програмата се предвижда още изграждане на интерактивен експозиционен център в Етнографки музей, гр. Берковица, подобряване на туристическата инфраструктура в парк „Здравец“,  изграждане на нови детски площадки и  естетизация на тротоарното пространство пред чешма „Малинарка“. Нови неща в програмата са провеждане на Конкурс за чисто населено място, възстановяване на Пленера по дървопластика и превръщането му в международен, както и инициатива на Община Берковица, съвместно с гражданите за ремонт и облагородяване на междужилищните пространства – материали от общината, а труд от кандидатстващия. Като собствени средства за реализация на програмата  общината е предвидила 302 131 лева, в това число културен и спортен календар, реклама и други. За обезпечаването на дейностите от Програмата за развитие на туризма се разчита предимно на финансиране по европейски програми и по-малко на собствени средства и приходи от такси.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2016 Г.