Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА СИ СЕСИЯ ЗА 2013 ГОДИНА

IMG_1721Общински съвет Берковица проведе първото си заседание за 2013 година. В дневния ред на сесията бяха включени две точки: докладни записки и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Местния парламент гласува докладна за управлението на„МБАЛ-Берковица” ЕООД, докладна, относно удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на „В и К – Берковица” ЕООД,  докладна, относно кандидатстване на Община Берковица за реализация на проекти по проект „Красива България” 2012 г.,  докладна , относно осигуряване на средства за разплащане по ОП „Развитие на човешките ресурси” проекти: „Нов избор развитие и реализация”, „Подкрепа на заетост” и проект „Ново начало – от образование към заетост”, докладна, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет-Берковица през ІІ-то шестмесечие на 2012 г.и докладна , относно допълнение на Наредбата за управление и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица. Всички останали докладни също  бяха обсъдени и гласувани от болшинството от съветниците. Заседанието завърши с питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Вашият коментар