АКТУАЛНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

111СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ  И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  19 май 2013 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 16 май  2013 г. /четвъртък/  – 15.00 часа

1. Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране           на проект СТК „Берковски Балкан”.

2.Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

4. Докладна РД-92-00-901, Относно допълнение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

5. Докладна РД-92-00-893, относно отмяна на решение № 492 от Протокол № 20/20.03.2013 г., относно преместване на предвиденото по план застрояване на гаражна клетка № 4, на мястото на петно за гаражна клетка 2- ЖК „Заряница”;

6. Докладна РД-92-99-903, относно предложение за промяна на Договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен с „Етап Адрес” АД, представляващ УПИ І в кв. 48 с. Бързия , ведно с минерална баня с. Бързия;

7. Докладна РД-92-00-906, относно прехвърляне на собствеността на външно кабелно захранване на „Център за настаняване от семеен тип” на ЧЕЗ Разпределение България” АД;

8. Докладна РД-92-00-907, относно продажба овчарници в местност „Долна курия”;

9. Докладна РД-92-00-908, относно съгласие за продажба на гараж с идентификатор 03928.513.308.12.2. по кадастралната карта на Берковица;

10. Докладна РД-92-00-910, относно отстраняване на   фактическа грешка, допусната в т. 326.2, ред 5 от решение № 326, Протокол № 13/21.09.2012 г.  на ОбС-Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

16 май 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

1.Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-00-905, относно отмяна на решение № 539 по Протокол № 22/12.04.2013 на Общински съвет-Берковиа;

4. Докладна РД-92-00-904, относно издаване на записна заповед от Община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” за приект „Първоначално залесяване на  неземеделски  земи – Саъздаване и поддържане на горски култури в Община Берковица”;

5. Докладна РД-92-00-909, относно промени в Наредата за определяне и администрарането на местните такси и цени на услуги, приета с Протокол № 12, Решение № 291/24.08.2012 г на ОбС, Приложение № 1 – ред „Декларация намаление на ТБО”;

6. Докладна РД-92-00-900, относно промяна на Решение № 532 в частта на т. 2 касаеща издаването на смъртен акт; 

 7. Заявление РД-92-00-896 от Боряна Иванова Иванова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

16  май  2013 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-99-903, относно предложение за промяна на Договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен с „Етап Адрес” АД, представляващ УПИ І в кв. 48 с. Бързия , ведно с минерална баня с. Бързия;

4. Докладна РД-92-00-901, Относно допълнение към Наредба цза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

5. Докладна РД-92-00-900, относно промяна на Решение № 532 в частта на т. 2 касаеща издаването на смъртен акт;

6. Докладна РД-92-00-909, относно промени в Наредата за определяне и администрарането на местните такси и цени на услуги, приета с Протокол № 12, Решение № 291/24.08.2012 г на ОбС, Приложение № 1 – ред Декларация намаление на ТБО;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14 май 2013 г. /вторник/  –  13.30 часа

 1. Заявление РД-92-00-896 от Боряна Иванова Иванова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

15 май  2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

 14  май 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-902, относно поставяне на паметна площа на Христо Ботев в УПИ І, кв. 99, ПИ 03928.512.194 между блок № 14 и 15 в зелената площ на Централна градска част, ул. Александровска;

2. Докладна РД-92-00-911, относно предложение по чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за изработване на общ устройствен план на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-912, относно процедиране на ПУП за придаване от УПИ VІ към VІІІ кв. 81 – Берковица на ЕТ „Капка-58-Иван Цветков” – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

15 май  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа 

1. Докладна РД-92-00-913, относно кандидатстване на НЧ „Развитие 1928” с. Замфирово с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

2. Докладна РД-92-00-914, относно кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1911” с. Бързия с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

15 май  2013 г.. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-895, относно кандидатстване с проекно предложение: „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения” към Сдружение „МИГ-Западна Стара планина – Копрен – Миджур” по мярка 313; 

2. Докладна РД-92-00-913, относно кандидатстване на НЧ „Развитие 1928” с. Замфирово с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

3. Докладна РД-92-00-914, относно кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1911” с. Бързия с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦА „ХАДЖИ ПЕТЪР ХАДЖИИЛИЕВ“

Започва поетапно подновяване на водопроводната инсталация и отклонения на ул. „Хаджи Петър Хаджиилиев“. Община Берковица информира, че докато текат ремонтните

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

100% БУДНИ В СЕЛО СЛАТИНА

На 20 февруари фолклорната група на с. Слатина, специално за ” 100% будни” по БНТ, представи местни ястия в дома

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.