АКТУАЛНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

11122СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 26 септември 2014 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 септември 2014 г. /четвъртък/ – 15.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1767, относно безвъзмездно придобиване в собственост на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1/СП1/ и пътническа въжена линия/ПВЛ1/ ;
 4. Докладна РД-92-00-1782, относно разпореждане с общински имот в кв. Раковица, ул.Криви рог № 4;
 5. Докладна РД-92-00-1783, относно разпореждане с общински имот в кв. Раковица, ул. Мир № 46;
 6. Докладна РД-92-00-1781, относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на Община – Берковица, село Слатина;
 7. Докладна РД-92-00-1787, относно разпореждане с общински имот с № 011003; с. Черешовица, начин на трайно ползване: Изоставена ливада, с площ 1 140 кв.м. ;
 8. Докладна РД-92-00-1775, относно прекратяване на договор за управление на „Обредни дейности”ЕООД;
 9. Докладна РД-92-00-1796, относно прекратяване на процедура за предоставяне на концeсия за услуга на язовир „Лаката” ;
 10. Докладна РД-92-00-1795, относно прекратяване на процедура за предоставяне на концeсия за услуга на язовир „Шербанов дол” ;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

25 септември 2014 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1772, относно отпускане на стипендии на студенти за обучение във Висше учебно заведение;

4.Заявление РД-92-00-1791 от Христина Христова Каменова, за еднократна финансова помощ;

5.Докладна РД-92-00-1794, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите семейства съобразно нуждите им;

6.Докладна РД-92-00-1797, относно приемане корекция на бюджета на Община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-1798, относно Приемане за сведение на Одитeн доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Малина” Берковица;

8.Докладна РД-92-00-1799, относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 12/321/01099 от 03.10.2012 г.

9.Докладна РД-92-00-1776, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонт на тротоари в село Бързия и улици в гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-1770, относно Промяна на решение 572 Протокол № 24 /13.05.2013 год. променено с решение 949 Протокол № 40/26.03.2014 година.;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

25 септември 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1775, относно прекратяване на договор за управление на „Обредни дейности”ЕООД;

4.Докладна РД-92-00-1769, относно отмяна на Решение № 1135 от Протокол № 46/08.08.2014 год. на Общински съвет – Берковица;

 1. Докладна РД-92-00-1779, относно Отмяна на Решение № 1143 от Протокол № 46/08.08.2014 год. на Общински съвет – Берковица;

6.Докладна РД-92-00-1784, относно обособяване празни парцели и нов ПУП, с.Песочница;

7.Докладна РД-92-00-1785, относно трансформиране на съществуваща преподавателска бройка на общинска издръжка;

8.Жалба РД-92-00-1762 от Теодора Димитрова Найденова;

9.Жалба РД-92-00-1749 от Ивайло Димитринов Димитров;

 1. Жалба РД-92-00-1747 от Генчо Методиев Триков-общински съветник;

11.Искане РД-92-00-1793, относно подмяна на канализация за отпадни води-Лонджата

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 септември 2014 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23 септември 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1792, относно приемане на Решение за промяна вида на социалната услуга от резидентен тип Защитено жилище – гр.Берковица, във връзка с Постановление № 170 на Министерски съвет.

4.Завление РД-92-00-1791 от Христина Христова Каменова, за еднократна финансова помощ;

 1. Докладна РД-92-00-1794, относно Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите семейства съобразно нуждите им;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

24 септември 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1772, относно отпускане на стипендии на студенти за обучение във Висше учебно заведение;
 4. Докладна РД-92-00-1773, относно приемане Отчет за дейността на Център за работа с деца – гр.Берковица за 2013/2014 г.;
 5. Докладна РД-92-00-1774, относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2014 / 2015 година в Община Берковица.

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

23 септември 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 септември 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (439) Общинска администрация-Берковица (57) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (8) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (13) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Велислав Захариев Вицешампион
Актуални Новини

ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ СТАНА ВИЦЕШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ ЗА 2023 г. В ГРУПАТА НА 8-ГОДИШНИТЕ

От 2.06.23 г. до 8.06.2023 г., в курортния град Приморско се проведоха държавните индивидуални първенства по класически шахмат за момчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.