Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

11122Р Е Ш Е Н И Е № 1236

1. Общински съвет – Берковица избира комисия, която да проведе избора за съдебни заседатели, чрез тайно гласуване, в състав: Генчо Триков – Председател, д-р Иван Иванов – член и Ася Велиславова – член, която изготви предложение за лицата, които да бъдат предложени за съдебни заседатели.

2. Комисията предлага следните лица за съдебни заседатели, като отговарящи на изискванията по чл. 67, ал. 1.: Златина Иванова Петрова, Флора Огнянова Първанова, Димитрина Генкова Генова, Григор Тодоров Григоров, Мая Георгиева Петрова – Райкова, Надежда Йорданова Йорданова, Емчо Спасов Янев, Зоя Колева Кръстева, Цвета Димитрова Славкова.
3. Общински съвет-Берковица след проведено тайно гласуване, избира следните лица за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, както следва:

1. Златина Иванова Петрова – *********
2. Флора Огнянова Първанова – *********
3. Димитрина Генкова Генова – ********
4. Григор Тодоров Григоров – *********
5. Цвета Димитрова Славкова – *********