Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

П Л А Н  П Р О Г Р А М А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

БЕРКОВИЦА ПРЕЗ II – ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА


 

Месец април 2012 година

1. Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране     на проект СТК „Берковски Балкан”.

                                                        Докладва – представител

                                                                            на „КОМ 2016” АД

 

2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от     стопанската дейност за 2011 година на „Медицински център – 1” ЕООД –     Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                                        Докладва – д-р М. Павлова – управител

 

3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                               Докладва – Юлия Веселинова – прокурист

 

Месец май 2012 година

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от

стопанската дейност за 2011година на „В и К” ЕООД – Берковица.

Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                           Докладва – Йордан Велков – управител

 

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от

стопанската дейност за 2011година на „В и К – Бързийска вода”  ЕООД –  с. Бързия. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                               Докладва – Димитър Гацов  – управител

 

Месец юни 2012 година

 

1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                               Докладва – Йорданка Ерменкова – управител

 

2. Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва – Даня Минкова – Директор

 

3. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва – Елена Данова – Директор

 

 

          Предлаганата план – програма за работата може да бъде допълвана и с други задачи, свързани с дейността на общината.

         През периода за който се отнася програмата, при необходимост в съответствие с Правилника, могат да бъдат провеждани и други заседания на ОбС.

 

 

                                                                 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                                  /инж. Петър Якимов/

Вашият коментар