Съветници

Общински съвет на град Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Заседание на Общински съвет – 28.06.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 28 юни 2024 г.

Заседание на Общински съвет – 31.05.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 31 май 2024 г.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИСНКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДОКЛАДНИ:

ИЗВЪНРЕДНИ ДОКЛАДНИ:

Заседание на Общински съвет – 26.04.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 26 април 2024 г.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИСНКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДОКЛАДНИ:

ИЗВЪНРЕДНИ ДОКЛАДНИ:

Заседание на Общински съвет – 29.03.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 29 март 2024 г.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИСНКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДОКЛАДНИ:

Заседание на Общински съвет – 12.03.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 12 март 2024г.

ДОКЛАДНИ:

Заседание на Общински съвет – 19.02.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 19 февруари 2024г.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИСНКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДОКЛАДНИ:

ИЗВЪНРЕДНИ ДОКЛАДНИ: