Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ„БЕРКОВИЦА – МОЯ СЪДБА”

В началото на м. май Община Берковица и Музеен комплекс – Берковица обявиха провеждането на общински ученически конкурс за есе на тема: „Берковица – моя съдба”, посветен на 5 г. от откриването на Културен център „Йордан Радичков” – Берковица и в чест на учителя Валентин Пешков – първият уредник на центъра. На 22.05.2024 г. изтече крайният срок за полуване на материалите.

Благодарим на всички участници в конкурса!

Награждаването на победителите ще се състои на 24 май 2024 г. от 9.00 ч. в Културен център „Йордан Радичков” – Берковица.