Актуални Новини

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА НА БЕРКОВИЦА

Идеята засреща с представители на бизнеса и хотелиери бе изцяло на Кмета Димитранка Каменова , чиято цел бе да се запознае с проблемите в различните браншове, с какво би могла администрацията да им бъде в помощ, как виждат бъдещото развитие на общината, какви идеи и предложения могат да дадат. Г-жа Каменова се обърна към всички с думите, че са поканени, защото обединяването на усилията между община и бизнес и чрез правилни решения и действия може да се постигне повече за развитие на Берковица. Срещата бе уважена от една част от поканените и премина в делови стил. В началото кметът благодари на всички присъстващи за уважението към тази инициатива и представи накратко свършеното до момента от общинското ръководство. За този период най-вече са разплатени стари задължения на общината и е подобрена финансовата и стабилност, своевременно се разплащат и текущи разходи и се работи по подобряване на инфраструктурата. 350 000 лева ще бъдат вложени в четвъртокласната пътна мрежа. Акцент в изложението на кмета бе намаляването на промилите на такса битови отпадъци за бизнеса и проектите, по които работи администрацията в момента. Предстои обществено обсъждане на Интегрирания план за развитие на Община Берковица и г-жа Каменова призова всички към по-голяма активност на предстоящите срещи. Стана ясно, че в следващия програмен период 2014-2020 година ресурса за  Берковица ще бъде между 20-25 млн. лева. Предстои и създаване на Обществен съвет с представители на всички обществени групи, допълни още кметът.Това ще е една структура, която ще ангажира голяма част от гражданите с изградени обществени позиции по проблемите, свързани с развитието и бъдещето на Община Берковица. Срещата с бизнеса доказа намеренията на сегашния ръководен екип да изведе общината от сегашното и състояние и да работи в направления, които ще я изведат в посока напред.