Обяви

ОБЯВА – OБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост: помещение с площ от 34 кв.м в с. Замфирово. Пълния текст на ОБЯВАТА.

Вашият коментар