Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

WWF България, Изпълнителна агенция по горите и РДГ Берковица уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 11, 12 и 13 октомври 2016 г. (вторник, сряда и четвъртък) е организирано обществено обсъждане на пилотен Областен план за развитие на горските територии за територията на общините Берковица и Вършец.

Срещите ще се проведат със следния график:
– с. Замфирово, 11.10.2016 г. (вторник), 10:30-13:00 ч., в читалище „Развитие”
– с. Спанчевци, 11.10.2016 г. (вторник), 15:00-17:30 ч., в читалище „Просвета”
– с. Долно Озирово, 12.10.2016 г. (сряда), 10:30-13:00 ч., в читалище „Просвета”

– гр. Берковица, 12.10.2016 г. (сряда), 15:00-17:30 ч., в Общината, ет. 2
– гр. Вършец , 13.10.2016 г. (четвъртък), 10:0-12:30 ч., в Общината, ет. 3

– с. Бързия, 13.10.2016 г. (четвъртък), 14:30-17:00 ч., в читалище „Иван Вазов”
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:  

Мая Радева, ЕКИП „Българка” – Организатор на обществените обсъждания,

тел.: 0887 609 256 и e-mail: ekip_bulgarka@abv.bg

Магдалена Пенева, Технически асистент по проект PoliciES, WWF България

тел.: 0885 087 004 и e-mail: mpeneva@wwfdcp.bg

Георги Стефанов, Ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF-България и ръководител проект PoliciES

тел.: 0889 517 976 и e-mail: gstefanov@wwfdcp.bg