Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Във връзка с изпълнението на дейности по подмярка 19.1, Сдружение МИГ – Берковица и Годеч кани всички заинтересовани страни: бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделски стопани, местната власт и граждани за участие в обучения за местните лидери. Обученията за град Берковица ще се проведат на 01.08.2023 г. от 9:30 часа в Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4. Тема на обучението: „Участие на заинтересованите страни при подготовка и изпълнение на Стратегия в рамките на ВОМР и изграждане на
административен капацитет“ и на 02.08.2023 г. от 9:30 часа на тема: „Съвременни форми и начини за развитие
и популяризиране на територията“.