АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Община Берковица

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – БЕРКОВИЦА” ЕООД
3500, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 2, тел/факс: 0953/88078
e-mail: vik_berkovica@abv.bg

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1., т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във вр. с чл. 51 а, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 20 във вр. с ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица /приета с Решение № 1017 по Протокол № 49/10.05.2022 г. и Решение № 1027 по Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и приета оценка от лицензиран оценител на движими – МПС и недвижими вещи, заведени в активите на „ВиК-Берковица” ЕООД, във вр. Решение № 1017 от Протокол 49/ 10.05.2022 г. и Решение № 1027 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет Берковица и Заповед № 138/12.07.2022 г. на Прокуриста на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645


ОБЯВЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – собственост на дружеството, представляващи:
  Лек автомобил УАЗ 31514, per. № М 6836АК с начална тръжна цена в размер – 2000,00 лв. /две хиляди лева/без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил ВАЗ 21214, per. № М 3337 АК с начална тръжна цена в размер – 2300,00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил УАЗ 3909, per. № М 1569 АМ с начална тръжна цена в размер в размер – 1600,00 лв. /хиляда и шестстотин лева/без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС ;
  Лек автомобил ВA3 21213, per. № М 7199 АМ с начална тръжна цена в размер в размер – 1000,00 лв. /хиляда лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил КИА СОРЕНТО, per. № М 8997 ВХ с начална тръжна цена в размер в размер – 3000,00 лв./три хиляди лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС, както и следните недвижими вещи, заведени в активите на дружеството:
  Рендовална – инв.№ 1217013 с начална тръжна цена – 400 лв.
  Банциг – инв.№ 1201017 с начална тръжна цена – 430 лв.
  Фреза дърводелска – инв.№ 1221007 с начална с начална тръжна цена – 470 лв.
  Струг – инв.№ 203035 с начална тръжна цена 3 600 лв.
 2. Публичният търг ще се проведе на 21.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „ВиК – Берковица“ ЕООД ,в кабинета на Прокуриста, на административен адрес: гр. Берковица 3500 ул. “Антон Страшимиров“ № 2 ет. 2 със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от първоначалната тръжна цена
  без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева в брой в касата, на “ВиК – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 2, ет. 2
 6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1017 от Протокол 49/ 10.05.2022 г. и Решение № 1027 от протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 7. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от „ВиК – Берковица“ ЕООД , адрес: гр. Берковица, ул. “Антон Страшимиров“ № 2 ет. 2 в кабинета на Прокуриста срещу заплащане за съответното МПС или актив, обект на търга тръжни книжа в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) с ДДС в касата на дружеството всеки работен ден до 16:30 часа на 20.07.2022 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и недвижима вещ се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в деловодството на дружеството, всеки работен ден до 16:30 часа.
 9. Информация за МПС – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на “ВиК – Берковица” и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.07.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 16:30 часа на 27.07.2022 г. „ВиК – Берковица “ ЕООД запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
  Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение.

Йордан Йорданов
Прокурист на ВиК Берковица ЕООД

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА18 септември 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.