Актуални Новини, Новини

ОБЯВА – МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНИ ЛЕЧЕНИЕ БЕРКОВИЦА

„МБАЛ-БЕРКОВИЦА” ЕООД  гр.Берковица  извършва   профилактични прегледи на населението  от област Монтана – педиатрични и акушеро-гинекологични. Прегледите са безплатни и се извършват в МБАЛ-Берковица  с възможност за посещения  на място в селата  от община Берковица.
Профилактичните педиатрични прегледи на деца до 18г. се извършват от лекари-специалисти по детски болести: Д-р Маргарита Стоичкова и Д-р Мариела Гергова.
Профилактичните  акушеро-гинекологични прегледи на жени  се извършват от лекари-специалисти  по акушество и гинекология- Д-р Никифор Илиев, Д-р Атанас Исусов и Д-р Захарин Захариев.
За справки: деловодството на МБАЛ-Берковица – тел.0953 88006; 88013.