Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛОГО ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ОБЯВА


Със заповед №ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 120 длъжности във Военноморските сили и 7 длъжности в Централното военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи – 29.07.2022 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08:30 до 17:00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054