Обяви

ОБЯВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Пълен текст на ОБЯВАТА.

Приложение 1;

Приложение 2.

 

Вашият коментар