АКТУАЛНО

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, чл. 38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Берковица и Решение № 1367 от Протокол № 68/24.03.2023 г. на Общински съвет – Берковица и във връзка със заповед № РД-15-240/19.04.2023 год. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. За продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша и върба/ на склад в двора на ОбМ „Комунални дейности“ гр. Берковица, добита при почистване на общински имот с идентификатор: 05654.70.39 (пасище) в землището на с. Боровци, Община Берковица, както следва:
  Добитата дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша и върба /– 58 пр. м³ (9 пр. м³ върба и 49 пр. м³ елша), намиращи се в двора на Об М „Комунални дейности“ гр. Берковица при обща цена 2552,70 (две хиляди петстотин петдесет и два) лв. без вкл. ДДС или 3062,40 (три хиляди шейсет и два лева и четиридесет стотинки) лв. с вкл. ДДС
  Цените са на основание доклад за определяне на базисните цени на дървесина, изготвен от лицензиран лесовъд – инж. Гергин Илиев Георгиев.
  Продажната цена (лв./ пр. м³ без ДДС и със ДДС ) на предлаганото количество дървесина е както следва:
  Елша – 44 лв. за пр. м³ без включено ДДС или 52,80 с вкл. ДДС
  Върба – 44 лв. за пр. м³ без включено ДДС или 52,80 с вкл. ДДС
  Разходите за товаренето и транспортиране на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 10.05.2023 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена – 255,27 (двеста петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) лв.
 3. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА)
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 4. Утвърдени са тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане на тръжни книжа в размер на 427,24 (`четиристотин двадесет и седем лева и двадесет и четири стотинки ) лева с включено ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17,00 часа на 02.05.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на дървесината и се запознаят с нейните характеристики и действителното и състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАO) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 09.05.2023 г.
 6. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://www. berkovitsa.bg/.
 7. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 17.05.2023 г. от 10,30 ч. при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 16.05.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Дом за стари хора - Берковица
Актуални Новини

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Обяви

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА МПС

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ ХРИСТО БОТЕВ“, гр. БЕРКОВИЦА3500 Берковица, обл. Монтана, ул. „Ашиклар“ № 22, тел: 0876794414 ЦЕНТЪР

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, административното ръководство и екипа за изпълнение и управление на Проект „Грижа в дома в община Берковица”, финансиран от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (36) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (7) Образование (41) Община Берковица (416) Общинска администрация-Берковица (52) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (74) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.