Обяви

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

 С  П  И  С  Ъ  К

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР   ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

 

1.ЕЛЗА АНТОНОВА ТОДОРОВА

2.ГРИГОР БОРИСОВ БОРИСОВ

3.КРАСИМИР МЛАДЕНОВ САВОВ

Тестът ще се проведе на 30.07.2012год. от 14.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица №113 ет.I

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

Подпис:

Дата 17.07.2012година

Вашият коментар