Обяви

ОБЯВА

Областен военен отдел – Монтана, обявява свободни длъжности за приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед N-ОХ-541/07.08.2012 г. на Министъра на отбраната на Република България в сухопътни войски, военновъздушни  и военноморски сили.

За повече информация – Областен военен отдел – Монтана, ул. Безименна 1 или тел: 096/ 300 922 или при представителя за Община Берковица пл. „Йордан Радичков” 4, стая 207 или тел: 88 802.

Мл. Експерт в Община Берковица

Цивилен служител Иван Тошев

Вашият коментар