Обяви

ОБЯВА

Областен военен отдел – Монтана, офис община Берковица обявява свободни длъжности за приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед N-ОХ-541/07.08.2012 г. на Министъра на отбраната на Република България в сухопътни войски, военновъздушни  и военноморски сили. За повече информация –  при представителя за Община Берковица пл. „Йордан Радичков” 4, стая 207 или тел: 88 802. Мл. Експерт в Община Берковица: Цивилен служител Иван Тошев

 

Вашият коментар