Обяви

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков” № 4, ет.2, стая 207, тел.(0953) 88 802, GSM 0898 740 104

 НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 ДА СА ПЪЛНОЛЕТНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДА НЯМАТ ДРУГО ГРАЖДАНСТВО;

  1. ДА СА ГОДНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРИГОДНИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА;
  2. ДА НЕ СА ОСЪЖДАНИ ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР;
  3. СРЕЩУ ТЯХ ДА НЯМА ОБРАЗУВАНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – НА МЯСТО ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК,  СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК ОТ 08.30 Ч. ДО 17.00 Ч. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ЕТ.2, СТАЯ 207.