Актуални Новини

ОБЯВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр.Берковица, обл.Монтана, пл.“Йордан Радичков“ №4, тел.(0953) 88802

Със заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват 209 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военните формирования на СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ.
За ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА са обявени следните длъжности:
1. Младши експерт със звание капитан – 1 бр.
2. Специалист със звание старши сержант – 1 бр.
3. Старши оператор на ЕИТ със звание ефрейтор – 1 бр.
Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс по документи, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр.Берковица, обл.Монтана, пл.“Йордан Радичков“ № 4 (ет. 2, ст. 207, в дните понеделник, сряда и петък)
Емил Иванов, тел. 0953/88 802, GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Монтана – 14.09.2016 г.