Актуални Новини

ОБЯВА

Български Червен Кръст ще извърши раздаване на храни по ОПХ на ФНСПП от 09.01.2017 г. до 03.02.2016 г.

Храни по Програмата се предоставят на:

1.Лица, подпомагани по Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. – получили целева помощ за отопление, за предходния отоплителен сезон- 2015 г./16 г.

2.Майки /осиновителки/, получавали месечни помощи за отглеждане на дете до 1 годишна възраст.

3.Семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.

4.Приемни семейства и лица, отглеждащи деца на близки и роднини.

Едно лице може да получи храни само по едно от основанията.

Раздаването ще се извърши по следния график и азбучен ред:

09.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  А

10.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  А, Б, В

11.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  В

12.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  В, Г

13.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Г,Д

16.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Д,Е

17.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Е,Ж

18.01.2017г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  З,И

19.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  И,Й,К

20.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  К,Л

23.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  Л,М

24.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  М

25.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  М,Н

26.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Н

27.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  П

30.01.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Р

31.01.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  С

01.02.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  С

02.02.2017 г. – Лицата, чиито имена започват с буквата  Т

03.02.2017 г.- Лицата, чиито имена започват с буквата  Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Ю,Я

Помощите ще се раздават в сградата на Домашен социален патронаж. Един хранителен пакет е 38 килограма. Желателно е получаващите помощта да си носят чанти.

Работно време:

08.30 часа до 12.00 часа

13.00 часа до 16.00 часа