Актуални Новини

ОБЯВА

Асоциация „Жени без остеопороза“ съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни – ИЗРА“  провежда профилактични скринингови кампании за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проект „Познавате ли риска си от остеопороза?“

На 07.08.2017г. / понеделник / от 11.00 до 12.00 часа в пенсионерски клуб „Берковски кестен“ ще се проведе измерване на костната плътност на остеометър скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза, както и предоставяне на информационни материали.

Цената на едно измерване е 10.00лв.