Обяви

ОБЯВА

 

Агенция „Пътна инфраструктура” съобщава на заинтересованите лица, че на 29.06.2012г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на І етаж в сградата на Общинска администрация  гр.Берковица с адрес: пл. „Йордан Радичков” №4, ще се проведе обществено обсъждане на парцеларен план (ПУП) за обект: Път ІІ-81 „Обход на гр.Берковица“ от км 72+685,15 до км 77+537,92 = км 79+900, засягащ землищата на гр.Берковица, с.Мездрея и с.Бързия.

 

Вашият коментар