Обяви

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

                        С  П  И  С  Ъ  К

 НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ” ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

 АНТОН НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ

 Основание за недопускане: кандидатът не притежава необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”

 Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

  Подпис:

  Дата 17.07.2012година

Вашият коментар