Актуални Новини, Новини

ОБЯВИХА РЕДА ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД ТЕЛК

Изображение на докторка

РЗИ – Монтана информира, че гражданите , които имат срочни експертни решения е необходимо да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, придружено с актуална медицинска документация в Регионалната картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/, в срок – поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права. РКМЕ, РЗИ – Монтана е на адрес гр. Монтана, пл. “Жеравица” № 3, ет.1, кабинет № 106.

Необходимите документи за явяване на ТЕЛК за преосвидетелстване са публикувани на интернет страницата на РЗИ – Монтана www.rzi-montana.org.