Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ – ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

Общинска администрация – Берковица уведомява, че е извършено разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2020 година за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица. От 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г. ще се приемат заявления (по образец) от жители на град Берковица.

Максимално допустимите количества дърва при разпределението на контингента са 5 куб.м. за семейство.

Допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е според нуждите на домакинствата.

Условията, необходими за включване на лицата в списъците, са следните:

  1. Кандидатстващото лице и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България.
  2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица.
  3. Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Списъците  ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица.

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на интернет страницата на Община Берковица www.berkovitsa.com