Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2022 г. за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 28.04.2022 г. до 13.05.2022 г. започва да приема заявления /по образец/ от жители на град Берковица.
Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са:

 • 5 куб.м. за семейство;
  Допустимите количества при разпределението на строителната дървесина е според нуждите на домакинствата.
  Условия за включване в списъците са следните:
 1. Лицето и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България;
 2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица, а за списъците на селата – в съответното населено място;
 3. Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика;
  Списъците ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица
  Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло на Общинска администрация – Берковица и на интернет страницата на Община Берковица: https://berkovitsa.bg/.