Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ – ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

Общинска администрация – Берковица уведомява, че е извършено разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2021 година за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица. От 20.05.2021 г. до 03.06.2021 г. ще се приемат заявления (по образец) от жители на град Берковица.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са:

  • 5 куб.м. за семейство;

Допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е според нуждите на домакинствата.

Условия за включване в списъците са следните:

  1. Лицето и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България;
  2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица, а за списъците на селата – в съответното населено място;
  3. Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика;

Списъците  ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на  интернет страницата на Община Берковица: https://berkovitsa.com/.