Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г.

Община Берковица стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.
Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.
Необходими документи:
1.Заявление (по образец)
2.Автобиография (по образец)
3.Съгласие за обработка на лични данни/ образец/
4.Копие от диплома за завършено образование
5.Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
6.Документ, удостоверяващ IBAN.
*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.
Документи ще се приемат от 16.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Берковица, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Общинска преброителна комисия за Община Берковица ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.
Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Берковица, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Берковица.

******

Информация за обработка на лични данни Предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, чл. 13

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 година