Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Община Берковица съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ на предварителния проект на ОУП на Община Берковица.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в сградата на Община Берковица, както и на интернет страницата на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.07.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Берковица, площад „Йордан Радичков“ №4.

Всеки работен ден, в срок от 30 дни след общественото обсъждане, в сградата на Община Берковица се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи, на адреса на Общината.

Лице за контакт: Милена Иванова, инспектор „Околна среда“, Община Берковица“

Тел. 0953/89112, Факс: 0953/88405, моб. 0888 15 30 84

ivanova.m@berkovitsa.com