Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

11122ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2015 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 12.03.2015 г. до 09.04.2015 г. започва да приема заявления /по образец/ от жители на гр. Берковица.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са: за 1 (едно) домакинство – до 5 куб.м.
Максимално допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е както следва:
– за 1 (едно) домакинство – до 3 куб.м. трупи за бичене;
– за 1 (едно) домакинство – до 3 куб.м. обли греди;
– за 1 (едно) домакинство – до 3 куб.м. ритловици;