Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

111ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2015/2016 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

– Срокът за неусвоените количества от подалите заявления в Общинска администрация – Берковица е до 30.10.2015 г.;

– За неусвоените количества дърва за огрев ще има ново преразпределение чрез прием на заявления за добив на дърва от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми;

Настоящата информация се огласява за населението на информационните табла на Държавно горско стопанство – Берковица, на Общинска администрация – Берковица и на web site:https://berkovitsa.com/.