Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2016/2017 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

– Срокът за усвояване  на дървата за огрев и строителната дървесина на одобрените количества  е  до 30.09.2016 г.;

– Списъкът на одобрените кандидати е предоставен на Държавно горско стопанство – Берковица.  Разлепен е на таблото в фоайето на сградата;

– След изтичане на крайния срок , непотърсените  количества  дърва за огрев и строителната дървесина няма да бъдат отпускани на граждани.