Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на остатъчни и ограничени количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2016 г. /II тур/ за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и на 10.10.2016 г. може да се получат заявления /по образец/ в ЦУИГ. Срокът за подаване на заявленията е до 12.10.2016 г.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са:

  • за едно лицедо 4 куб.м.;
  • за двучленно семейство – до 5 куб.м.;
  • за тричленно и четиричленно семейство – до 6 куб.м.;

Допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е според нуждите на домакинствата.

Условия за включване в списъците са следните:

  1. Лицата и членовете на домакинството да не са включени в първия списък от 20.04.2016 г.;
  2. Лицето и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България;
  3. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в Община Берковица;
  4. Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Списъците  ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица и Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица.

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на  интернет страницата на Община Берковица: http://berkovitsa.com/.

 

 

 

 

06.10.2016 г.

гр. Берковица