Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2017 г. за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 25.04.2017 г. до 02.05.2017 г. започва да приема заявления /по образец/ от жители на град Берковица.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са:

  • за едно лицедо 4 куб.м.;
  • за двучленно семейство – до 5 куб.м.;
  • за тричленно и четиричленно семейство – до 6 куб.м.;

Допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е според нуждите на домакинствата.

Условия за включване в списъците са следните:

  1. Лицето и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България;
  2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица, а за списъците на селата – в съответното населено място;
  3. Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика;

Списъците  ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на  интернет страницата на Община Берковица: https://berkovitsa.com/.

 

19.04.2017 год.

гр. Берковица