Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ 94 00-3634(3) от 01.11.2022 г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед № РД-15-856/27.10.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.218, със Заповед № РД-15-857/27.10.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.217 по плана на новообразуваните имоти в местност Сарановец в землището на гр. Берковица на наследниците на Димитър Джунов Славински.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица до Административен съд – Монтана.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица