Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ 94 00-4239(3) от 05.07.2023 г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед № РД-15-448/03.07.2023 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.391 по плана на новообразуваните имоти в местност Сарановец, в землището на гр. Берковица, на наследниците на Аспарух Младенов Георгиев.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

ГЕРГАНА АНТОНОВА /П/
Зам.-кмет на Община Берковица
Заповед №РД-15-445/28.06.2023 г.