Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснатия контингент –  дърва за огрев за отоплителен сезон 2012/2013 г. по цена 13.80 лв. без ДДС за 1 м3, Ви уведомяваме:

Срокът за неусвоените количества от подалите заяления в Общинска администрация – Берковица е до 15.11.2012 г.

За неусвоените количества дърва за огрев ще има ново преразпределение чрез прием на заявления за добив на дърва от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми.

Условията за включване в списъците са следните :

  • Лицето и членовете на неговото домакинство не трябва да имат възстановени гори от Общинските служби “Земеделие и гори” на територията на Република България, и те не могат да задоволят нуждите на домакинството с дървесина от собствените си гори.
  • Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица, а за списъците на селата, в съответното населено място.
  • Членовете на домакинството да не ползват енергийна помощ от Дирекция “Социално подпомагане” – Берковица.
  • Лицата да нямат задължения към „Местни данъци и такси” – гр. Берковица.

 

Вашият коментар